• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 

Specjalistyczny Ośrodek PZG we Wrocławiu został powołany jako pierwszy w Polsce – w 1954. Pomagamy dzieciom już 60 lat.

Ośrodek PZG zaprasza logopedów, pedagogów i psychologów
na
WARSZTATY SZKOLENIOWE

„ŚWIAT OPOWIADANY" – 24 i 25.03.2017


METODA PRACY OPARTA NA DIALOGU I NARRACJI STOSOWANA        NA ZAJĘCIACH
ROZWIJAJĄCYCH MOWĘ Z MAŁYMI DZIEĆMI OD 2 ROKU ŻYCIA
(przeznaczona dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy - ORM, dzieci ze
specyficznymi zaburzeniami językowymi - SLI oraz dzieci         z wadami słuchu)

  

Dążymy do tego, aby każde dziecko dostało szansę na rozwój słuchu i mowy oraz samodzielne i sprawne funkcjonowanie w świecie osób słyszących.


Jeśli dziecko słyszy – może słuchać naszej mowy,
jeśli dziecko słucha – może rozumieć naszą mowę,

jeśli dziecko rozumie – może mówić,
jeśli dziecko mówi – czuje się rozumiane…


Chętnie pokażemy Wam jak sprawić, aby Wasze Dziecko
czuło się rozumiane.


W Ośrodku realizujemy Program Terapii Metodą Audytywno-Werbalną, która polega na rozwijaniu umiejętności językowych dziecka poprzez pobudzanie i stymulację funkcji słuchowej, wzmocnione aparatami słuchowymi lub implantem słuchowym. Aby nauczyć dziecko mowy poprzez słuchanie muszą być spełnione następujące warunki:

— • wczesne wykrycie wady słuchu,

— • wczesne aparatowanie lub implantowanie,

— • wczesne wychowanie audytywno - werbalne,

— • aktywny udział rodziców w procesie rehabilitacji.

Nauka komunikowania się dziecka i przyswajanie języka odbywa się w spontanicznych, naturalnych interakcjach z rodzicami. Rodzice spędzają ze swoimi dziećmi najwięcej czasu. Rodzice znają swoje dziecko najlepiej. Rodzice stosują często metodę audytywno-werbalną intuicyjnie, stymulując nie tylko słuch i mowę dziecka, ale cały jego rozwój.


Terapeuci Ośrodka PZG we Wrocławiu


Obejmujemy specjalistyczną opieką 250 rodzin Dzieci z wadą słuchu z województwa dolnośląskiego, jak również lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego.