SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

Nawet dzieci z prawidłowym słuchem mają czasem problem, żeby skupić się w głośnym otoczeniu.

Dzieci z niedosłuchem centralnym mają ograniczoną percepcję mowy, uboższe słownictwo, uboższą gramatykę,  problemy z koncentracją uwagi, trudności w czytaniu, pisaniu - bo zaburzona jest koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa. Mają problemy emocjonalne - są niespokojne, szybciej się denerwują, muszą dłużej i więcej pracować, by osiągnąć określony efekt.

Aby wyeliminować zjawiska zewnętrzne w postaci hałasu lub odległości i stworzyć osobie z wadą słuchu jak najlepsze warunki odbioru dźwięku stosuje się system FM.

System FM pomaga zrozumieć w hałasie głos osoby mówiącej, jest on dedykowany zarówno osobom z aparatami słuchowymi jak i bez nich.

Ułatwia naukę, pomagając dziecku skupić się na najważniejszych informacjach.

Lepsze słyszenie głosu nauczyciela wspomaga koncentrację dziecka.

Pomaga dzieciom z jednostronnym ubytkiem słuchu, zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz spektrum zaburzeń autystycznych.

Badania wykazały poprawę w zakresie rozumienia mowy średnio o 53%.

Ze względu na sposób działania system FM może przyspieszać i usprawniać przebieg rehabilitacji głosu, słuchu i mowy u osoby z ubytkiem słuchu, a więc jest cennym narzędziem wspomagającym pracę logopedy i surdologopedy. Ułatwia też codzienny kontakt i porozumiewanie się z osobą słabo słyszącą. System FM wykorzystany jest klasach szkolnych (ułatwia kontakt nauczyciela z uczniem słabo słyszącym), a także na salach wykładowych i aulach.Zapisz się na Newsletter

Imię i Nazwisko
E-mail:*
Wpisz kod