SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

LOGOPEDIA

Badanie logopedyczne (1 godz.)

100

Terapia logopedyczna (45 min.)

70

Konsultacja rozwoju psychoruchowego dziecka

80

Trening słuchu indywidualny (45min)

70

Trening słuchu grupowy (45 min)

40

Masaż logopedyczny przy prowadzonej terapii

10

Ankyloglosja (30 min)

50

Stymulacja rozwoju mowy (przy opóźnieniu mowy) (45 min.)

70

Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.)

70

Diagnoza pisemna po badaniu

60

Logorytmika grupowa (45 min) (cena od jednego dziecka)

40

Psychomotoryka (90min) (cena od jednego dziecka)

60

Opinia logopedyczna

150

PSYCHOLOGIA

Konsultacja psychologiczna - pierwsza wizyta (ok. 1 godz.)

100

Terapia psychologiczna (45min.)

80

Konsultacja rozwoju psychoruchowego dziecka

80

Badanie psychologiczne - testy (do 2 godz.)

od 140

Badanie funkcji poznawczych, percepcyjnych i motorycznych (do 2 godz.)

140

Diagnoza pisemna po badaniu

80

Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.)

80

Opinia psychologiczna

150

 

PEDAGOGIKA

Badanie pedagogiczne (90min.)

140

Terapia pedagogiczna (45 min.)

70

Konsultacja gotowości szkolnej

100

Diagnoza gotowości szkolnej

200

Konsultacja po badaniu i diagnozie (45 min.)

70

Diagnoza pisemna po badaniu

60

Opinia pedagogiczna

150

SPECJALISTYKA

Porada otolaryngologiczna

100

Porada audiologiczna

100

Porada foniatryczna

100

Wydanie zaświadczenia lekarskiego

20

DIAGNOSTYKA

Audiometria tonalna

30

Tympanometria

40

Badanie ABR (BERA)

350

Otoemisja

70

Płukanie ucha (jedno ucho)

20

Usuniecie ciała obcego z ucha

50

Test rozumienia mowy

50

Test Ozimka

0

DIAGNOZY I TERAPIE

Konsultacja w kierunku APD (zaburzeń przetwarzania słuchowego)

150

Opinia w kierunku APD

150

Diagnoza Neuroflow (60min)

150

Terapia Neuroflow (45 min)

80

Terapia logopedyczna (45 min.)

70

Terapia psychologiczna (45 min)

80

Terapia pedagogiczna (45 min.)

70

Diagnoza pisemna po badaniu logopedycznym

60

Diagnoza pisemna po badaniu psychologicznym

60

Diagnoza pisemna po badaniu pedagogicznym

60Zapisz się na Newsletter

Imię i Nazwisko
E-mail:*
Wpisz kod