SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

Naszymi Pacjentami zajmują się:

lek. med. Urszula Wierzchaczewska
specjalista II stopnia otolaryngolog – audiolog-foniatra

dr nauk med. Jolanta Kuźniar
specjalista II stopnia otolaryngolog

dr nauk med. Joanna Klempous
specjalista II stopnia otolaryngolog

piel. audiometrystka Mariola Masztalerz
technik audiologii i protetyki słuchu


W Poradni Laryngologicznej zajmujemy się profilaktyką, diagnozą i leczeniem zaburzeń słuchu, chorób uszu, nosa, gardła i krtani u dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wykonujemy badania diagnostyczne słuchu:
audiometria tonalna progowa i nadprogowa  
audiometria impedancyjna - tympanometria i badanie progu odruchu z mięśni strzemiączkowych
audiometria zabawowa
badanie obiektywne słuchu ABR („BERA”)
Po rozpoznaniu i potwierdzeniu niedosłuchu kierujemy pacjentów do zaprotezowania (Pracownia Protetyki Słuchu) oraz do terapii słuchu i mowy (Poradnia Logopedyczna).


Współpracujemy z ośrodkami naukowymi:
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą;
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie ;
Ośrodek Protezowania Słuchu Noworodka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a;
oraz z oddziałami laryngologicznymi wrocławskich szpitali.Zapisz się na Newsletter

Imię i Nazwisko
E-mail:*
Wpisz kod