SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH – SPOTKANIE DLA RODZICÓW

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH – SPOTKANIE DLA SPECJALISTÓW

20.10.2017, 17.00 – 19.00, SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PZG WE WROCŁAWIU, UL BRANIBORSKA 2/10

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 20 października 2017r. (Piątek – 17.00-19.00) rodziców dzieci – użytkowników „Med-elowych” implantów oraz na prelekcję dla rodziców dzieci z głębokim niedosłuchem – zakwalifikowanych do implantowania bądź zainteresowanych uzyskaniem szerszej wiedzy na temat kwalifikacji w kierunku implantu słuchowego oraz jego użytkowania oraz rodziców dzieci z innymi zaburzeniami słuchu, w którym możliwe jest zastosowanie implantu słuchowego (mikrocja, atrezja, jednostronny głęboki niedosłuch).

Zapisy: 505 459 549, 695 579 990, 695 509 995

Spotkanie poprowadzi Zespół "Biuro MED-EL w Polsce":) oraz ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA PZG WE WROCŁAWIU.

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH – SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW

21.10.2017, 9.00 – 18.00, SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PZG WE WROCŁAWIU, UL BRANIBORSKA 2/10

WSTĘP WOLNY

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH – SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW

21.10.2017, 9.00 – 18.00, SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PZG WE WROCŁAWIU, UL BRANIBORSKA 2/10

Serdecznie zapraszamy

na bezpłatne szkolenie 21 października 2017r. (sobota 9.00 - 13.00) dla specjalistów i studentów logopedii oraz pedagogiki dotyczące diagnostyki w kierunku implantowania, kwalifikacji oraz samych implantów – ich rodzajów, budowy, funkcjonowania i możliwości jakie dają - prowadzone przez ZESPÓŁ "BIURO MED-EL W POLSCE";

oraz na szkolenie 21 października 2017r. (sobota 14.00 -  18.00) dla specjalistów i studentów logopedii oraz pedagogiki dotyczące pracy terapeutycznej z dzieckiem implantowanym (osobą dorosłą) – program pracy obejmującej trening słuchu indywidualny i grupowy w oparciu o instrumenty muzyczne oraz mowę, rozwijanie języka, mowy i artykulacji – w oparciu o doświadczenia logopedy, psychologa i pedagoga. Przedstawimy również możliwości Testu PTZ-D w diagnostyce, terapii i monitorowaniu postępów dzieci implantowanych - prowadzone przez Zespół SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA PZG we Wrocławiu.


Zapisy: 695 579 990, 695 509 995 - OŚRODEK PZG

- liczba godzin dydaktycznych: 10h
- uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty uczestnictwa 
- cena warsztatów 150,00 zł /os.(dla pracowników Ośrodków PZG 100,00 zł)
- w cenie organizatorzy zapewniają obiad oraz przerwy kawowe
- dojazd na koszt uczestników
- materiały szkoleniowe (dotyczące drugiej części szkolenia) w cenie szkolenia

Szkolenie poprowadzi Zespół "Biuro MED-EL w Polsce" oraz Zespół SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA PZG we Wrocławiu.

 

Wszystko o implantach słuchowych - spotkanie dla rodziców - zarejestruj się

Wszystko o implantach słuchowych - szkolenie dla specjalistów - zarejestruj się

Wszystko o implantach słuchowych - szkolenie nr 2 dla specjalistów - zarejestruj sięZapisz się na Newsletter

Imię i Nazwisko
E-mail:*
Wpisz kod

         

 

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
BZ WBK: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel./Fax: Centrala 71/355 67 19
      Gabinet Protetyki Słuchu: 71/358 78 39
      Rejestracja:  695 579 990;  695 509 995; 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl