SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH – SPOTKANIE DLA RODZICÓW

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH – SPOTKANIE DLA SPECJALISTÓW

20.10.2017, 17.00 – 19.00, SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PZG WE WROCŁAWIU, UL BRANIBORSKA 2/10

"WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH - SPOTKANIE DLA RODZICÓW

20.10.2017, 17.00 - 19.00, SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PZG WE WROCŁAWIU, UL BRANIBORSKA 2/10

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 20 października 2017r. (piątek w godz.17.00-19.00) rodziców dzieci użytkowników Med-elowych implantów oraz na prelekcję dla rodziców dzieci z głębokim niedosłuchem zakwalifikowanych do implantowania bądź zainteresowanych uzyskaniem szerszej wiedzy na temat kwalifikacji w kierunku implantu słuchowego oraz jego użytkowania oraz rodziców dzieci z innymi zaburzeniami słuchu, w którym możliwe jest zastosowanie implantu słuchowego (mikrocja, atrezja, jednostronny głęboki niedosłuch).

Zapisy: 505 459 549, 695 579 990, 695 509 995

Spotkanie poprowadzi ZESPÓŁ "BIURO MED-EL w Polsce" oraz ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA PZG WE WROCŁAWIU.

WSZYSTKO O IMPLANTACH SŁUCHOWYCH - SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW

21.10.2017, 9.00 - 16.00, SPECJALISTYCZNY OŚRODEK PZG WE WROCŁAWIU, UL BRANIBORSKA 2/10

Serdecznie zapraszamy na szkolenie 21 października 2017r. (sobota 9.00 - 12.15) dla specjalistów i studentów logopedii oraz pedagogiki dotyczące diagnostyki w kierunku implantowania, kwalifikacji oraz samych implantów, ich rodzajów, budowy, funkcjonowania i możliwości jakie dają - prowadzone przez ZESPÓŁ "BIURO MED-EL W POLSCE";

Panel I 9.00-12.15:
- liczba godzin dydaktycznych: 4 h dydaktyczne
- warsztaty bezpłatne
- dojazd na koszt uczestników
- materiały szkoleniowe przygotowane przez ZESPÓŁ BIURO ME-DEL w Polsce

oraz na szkolenie 21 października 2017r. (sobota 12.45 -  16.00) dla specjalistów i studentów logopedii oraz pedagogiki dotyczące pracy terapeutycznej z dzieckiem implantowanym (osobą dorosłą), program pracy obejmującej trening słuchu indywidualny i grupowy w oparciu o instrumenty muzyczne oraz mowę, rozwijanie języka, mowy i artykulacji w oparciu o doświadczenia logopedy, psychologa i pedagoga. Przedstawimy również możliwości Testu PTZ-D w diagnostyce, terapii i monitorowaniu postępów dzieci implantowanych - prowadzone przez Zespół SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA PZG we Wrocławiu.

Panel II 12.45-16.00:
- liczba godzin dydaktycznych: 4 h dydaktyczne
- uczestnicy warsztatów otrzymają certyfikaty uczestnictwa
- cena warsztatów 150,00 zł / os. (dla pracowników ośrodków PZG 100,00 zł)
- w cenie organizatorzy zapewniają obiad (dla uczestników obu paneli) oraz przerwę kawową
- dojazd na koszt uczestników
- materiały szkoleniowe w cenie szkolenia

Zapisy: 695 579 990, 695 509 995 - OŚRODEK PZG

Szkolenie poprowadzi ZESPÓŁ SPECJALISTÓW BIURO MED-EL w Polsce oraz ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA PZG WE WROCŁAWIU."

Zapisz się na Newsletter


Imię i Nazwisko
E-mail:
Wpisz kod:

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
BZ WBK: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

Informacja o RODO

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl