SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

Terapia psychomotoryczna

Głównym celem terapii psychomotorycznej jest stworzenie lub aktywizacja sieci neuronalnych, odpowiadających za mózgowe procesy integracyjne.
Ta terapia przeznaczona jest dla dzieci mających trudności w wykonywaniu czynności ruchowych - niezręczność, męczliwość, słabą koordynację ruchową (np. trudności w nauce jazdy na rowerze), łatwość tracenia równowagi, opóźniony rozwój mowy i trudności w porozumiewaniu się, opóźnienie znajomości schematu własnego ciała (somatognozji), brak orientacji w przestrzeni i czasie, problemy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, zaburzenia zachowania - nadpobudliwość ruchowa lub emocjonalna, trudności z koncentracją uwagi, nadwrażliwość emocjonalna, trudności w uczeniu się i problemy szkolne - niska sprawność grafomotoryczna, mylenie kształtów i kolorów, trudności w opanowaniu pisania, czytania i liczenia.

Zapisz się na Newsletter


Imię i Nazwisko
E-mail:
Wpisz kod:

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
BZ WBK: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

Informacja o RODO

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl