SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021      Deklaracja dostępności

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji. Centrum organizuje 6 – cio dniowe wyjazdowe turnusy logopedyczne, na które kwalifikowane są dzieci z wadami słuchu. 

Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych uczestników. Udział w zajęciach przewidzianych programem turnusu jest obowiązkowy.

Scenariusz terapii układany jest w zależności od potrzeb dziecka.

Podczas turnusu zapewniamy:

 • Całodniowy pobyt i wyżywienie dla opiekuna i dziecka;
 • Zajęcia logopedyczne indywidualne lub grupowe;
 • Terapię pedagogiczną indywidualną lub grupową;
 • Grupowe zajęcia logorytmiczne;
 • Zajęcia psychologiczne.

Turnus to cykl codziennych, intensywnych zajęć, doskonale sprawdzających się zarówno na początku terapii, jak i w trakcie jej trwania.

Warsztaty terapeutyczne

Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do wzięcia udziału w 6-dniowych wyjazdach na warsztaty terapeutyczne!

Turnusy prowadzone są przez specjalistów z wieloletnią praktyką w pracy z dziećmi z zaburzeniami słuchu (w tym implantowanymi) zarówno w ośrodku rehabilitacyjnym jak i podczas turnusów.

Gwarantujemy dużo intensywnych i ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości, umiejętności i wieku dziecka. Zajęcia podczas turnusu indywidualne i grupowe odbywają się codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach przed - i popołudniowych. Popołudnie niedzielne (przyjazd) i przedpołudnie sobotnie (zakończenie turnusu) – zaplanowane są na zajęcia integracyjne:)

Podczas turnusów oferujemy:

 • ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE:
  Grupowy trening słuchu- logorytmika
 • ZAJĘCIA SURDOLOGOPEDYCZNE – zabawy rozwijające rozumienie mowy i mówienie, poszerzające zasób słownictwa, ułatwiające spontaniczną aktywność słowną dzieci.
 • ZABAWY MUZYCZNO – RUCHOWE.
 • ZABAWY PLASTYCZNO - RUCHOWE.
 • ZAJĘCIA SURDOPSYCHOLOGICZNE:
 • GRUPOWE ZAJĘCIA RUCHOWE wykorzystujące metodę Weroniki Sherborne oraz elementy Terapii Psychomotorycznej. W szczególności stymulują rozwój zmysłów propriocepcji, równowagi, słuchu i wzroku, których prawidłowy rozwój jest niezbędny do kształtowania się kompetencji poznawczych, skutecznego uczenia się i komunikacji.
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE dla rodziców dotyczące trudności wychowawczych.

Serdecznie zapraszamy

Warunki udziału w 6-dniowych warsztatach terapeutycznych

W turnusie mogą wziąć udział dzieci, u których występuje stwierdzona wada słuchu.

 1. Każdemu dziecku musi towarzyszyć opiekun prawny.
 2. Każde dziecko zgłoszone na turnus musi zostać zakwalifikowane do wyjazdu przez specjalistę biorącego udział w projekcie.
 3. Dojazd do miejsca zakwaterowania oraz powrót odbywa się na koszt własny uczestników.
 4. Pobyt terapeutyczny trwa 6 dni – od niedzieli (kolacja) do soboty (śniadanie).
 5. Cena pobytu jednego dziecka wraz z opiekunem wynosi 2.700,00 zł.

W cenie zawarte są:

 • noclegi dziecka i jednego opiekuna
 • wyżywienie dziecka i jednego opiekuna
 • koszty rehabilitacyjne dziecka
 • ubezpieczenie dziecka i jednego opiekuna
 • materiały dydaktyczne i pomoce szkoleniowe
 • koszt dziecka i jednego opiekuna za udział w jednej lokalnej atrakcji
 1. Pomoce naukowe i dydaktyczne zapewnia organizator turnusu.
 2. Obowiązuje dokonanie przedpłaty w wysokości 1500,00 zł. w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem turnusu.
 3. Całkowita wpłata za uczestnictwo w turnusie musi zostać dokonana do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.
 4. Wpłata powinna być dokonana na konto bankowe organizatora: Santander bank Santander Bank 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842

z dopiskiem: „Warsztaty terapeutyczne“.

 1. Brak dokonania przedpłaty lub wpłaty całkowitej w ostatecznym terminie oznacza wykreślenie dziecka z listy uczestników turnusu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów terapeutycznych bez podania przyczyny.
 3. Rezygnacja z udziału w warsztatach terapeutycznych jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, chyba że rezygnacja z uczestnictwa w pobycie nastąpi z przyczyn natury zdrowotnej udokumentowanych zaświadczeniem lekarskim. W takiej sytuacji uczestnik otrzyma 100% zwrot kosztów pobytu.
 4. Rezygnację należy zgłosić pisemnie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Aby wziąć udział w warsztatach terapeutycznych opiekun prawny musi wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć go w formie papierowej w siedzibie organizatora (Wrocław 53-680, ul. Braniborska 2/10).
 6. Złożenie lub przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres Polskiego Związku Gluchych Dolnośląskieo Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-680), ul. Braniborska 2/10, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na Warunki udziału w 6-dniowych warsztatach terapeutycznych .
 7. Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 • Administratorem Pani/a danych osobowych jest Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10.
 • W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji umów zawartych przez Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10 na potrzeby realizacji wyjazdu na warsztaty terapeutyczne.
 • Podstawą prawną do przetwarzania danych jest odpowiednio zgoda;
 • Dane mogą być udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy - powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług określonych w umowie powierzenia tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji warsztatów terapeutycznych.
 • Dane będą przechowywane przez Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 2/10 do czasu zakończenia umowy, do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z treści zawartej umowy oraz umów na potrzeby, których wykonywane są zadania. Przewidywany okres przechowywania danych to 10 lat od czasu zakończenia współpracy,
 • Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 • Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na Newsletter


Imię i Nazwisko
E-mail:
Wpisz kod:

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

Informacja o RODO

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl