SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU

Zasady korzystania z terapii SI

Uprzejmie informujemy, że zasady korzystania z usług Ośrodka PZG odnoszą się bezpośrednio do standardów europejskich, a ich respektowanie stwarza optymalne warunki do prowadzenia procesu terapii oraz powstania przymierza terapeutycznego pomiędzy terapeutą i pacjentem, na zasadzie wzajemnego szacunku i współodpowiedzialności za proces leczenia.

ZASADY KORZYSTANIA Z TERAPII SI

1. Pacjent uzgadnia termin pierwszej wizyty. Po zarezerwowaniu konkretnego terminu jest zobowiązany do dokonania wpłaty na konto Ośrodka w ciągu 48 godzin od chwili rejestracji. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana, rezerwacja jest automatycznie anulowana. Opłata za nieodwołaną i niewykorzystaną wizytę nie jest zwracana.
2. Pacjent, który zapisał się po raz pierwszy ma możliwość uzyskania zwrotu opłaty za niewykorzystane spotkanie jeżeli odwoła planowaną wizytę co najmniej 48 h przed ustalonym terminem. Wszelkie ustalenia dotyczące terminów spotkań i ich zmiany odbywają się w dni powszechne od godz 8:00 do 20:00..
3.Przed decyzją o podjęciu terapii pacjent ma możliwość odbycia 3 – 4 spotkań diagnostycznych, które służą diagnozie jego stanu i określeniu celów terapii.
4. Przed spotkaniem omawiającym diagnozę (ok. 14 dni po ostatnim spotkaniu diagnostycznym) pacjent zobowiązany jest do dokonania opłaty za diagnozę procesów integracji sensorycznej (280,00 zł).
5. Warunkiem uczestniczenia w terapii SI jest podpisanie kontraktu terapeutycznego, który określa:
-częstotliwość spotkań i przybliżony czas trwania terapii
-cele, na których realizację się umówiono
-warunki odpłatności za sesje
-warunki zakończenia terapii
6. Systematyczność uczestniczenia w zajęciach ma fundamentalne znaczenie w osiągnięciu sukcesu w terapii, wobec tego pacjent zobowiązany jest do nieopuszczania sesji terapeutycznych i realizowania spotkań z ustaloną na wstępie częstotliwością. Jeżeli pacjent nie wywiązuje się z tego warunku terapeuta nie może ponosić odpowiedzialności za efekty terapii. Wszelkie planowane wyjazdy, urlopy i związane z nimi przerwy w spotkaniach muszą być ustalone z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.W wyjątkowych sytuacjach (np. choroby) pacjent bedący w procesie terapii może odwołać stałą sejsę. Musi to zrobic co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
7. Terapeuta gwarantuje systematyczność i stałość kontaktu z pacjentem, z którym zawarł kontrakt terapeutyczny. W przypadku choroby lub innej ważnej przyczyny uniemożliwiającej mu odbycie sesji w umówionym terminie ma obowiązek zaproponować pacjentowi alternatywny termin wizyty. Za sesje niezrealizowane z powodu nieobecności terapeuty, pacjent nie płaci. Wizyty, które nie mogły zostać zrealizowane mają być odpracowane. W przypadku braku możliwości czasowych uniemożliwiających odrobienie wizyty niezrealizowanej w danym miesiącu zapłata za nią przechodzi na następny miesiąc.  W przypadku opłaconych wizyt w cyklu 6-miesięcznym za wizyty niezrealizowane z powodu braku możliwości czasowych zapłacona kwota zostanie zwrócona pacjentowi.
8. Sesje terapeutyczne trwają 60 min. Rozpoczynają się i kończą o ściśle określonej godzinie. Pacjent, który się spóżni płaci za całą sesję, a terapeuta nie ma obowiązku przedłużenia spotkania, gdyż łamałoby to w prawa kolejnych pacjentów do rozpoczynania i kończenia spotkania w umówionym czasie.
9. Wpłat za zarezerwowowane spotkania należy dokonywać na podane niżej konto bankowe lub gotówką w kasie Ośrodka:
Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Sp. Z o.o.
ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław
BZ WBK 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Proszę zaznaczyć na wpłacie imię i nazwisko pacjenta oraz ustalony termin i godzinę wizyty.

Zapisz się na Newsletter


Imię i Nazwisko
E-mail:
Wpisz kod:

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
BZ WBK: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

Informacja o RODO

Osrodek-Pzg.pl wykonanie PolProf.pl