SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU
jest beneficjentem programu pomocowego w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Raport 2021      Deklaracja dostępności

Surdomedica.osrodek-pzg.pl

Zasady świadczenia usługi APD on-line

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI ON - LINE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI ZABURZEŃ PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO.

Łączny czas trwania wizyty diagnostycznej w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego to ok. 120 do 150 minut.

Podczas wizyty są realizowane dwa etapy:

ETAP PIERWSZY:

Czas trwania konsultacji: 60 MINUT- REALIZACJA ON- LINE

Koszt: 150 zł – płatne przelewem przed wizytą na rachunek bankowy PZG Dolnośląskiego Centrum Medycznego (w tytule przelewu należy wpisać: APD/ imię i nazwisko dziecka/numer etapu)

Konsultacja odbywa się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, np. przez Skype – termin zostaje ustalony przez rejestrację PZG Dolnośląskiego Centrum Medycznego, po zaksięgowaniu wniesionej opłaty na konto Ośrodka.

 

ZAKRES KONSULTACJI ON - LINE:

 

 1. Wywiad medyczny, pedagogiczny, psychologiczny, funkcje motoryczne.
 2. Zebranie informacji o dziecku, jego trudnościach, zapoznanie się z dostarczoną / posiadaną dokumentacją np. posiadane wyniki badań np. badania słuchu, badania EEG, opinie z placówek oświatowych                                    i terapeutycznych.
 3. W zależności od wieku dziecka, jego współpracy, możliwości fizycznych, intelektualnych, stanu zdrowia – podczas konsultacji on - line, dziecko będzie poproszone o wykonanie kilku krótkich zadań. Jeżeli stan psychofizyczny nie pozwala na podjęcie/ realizację współpracy drogą on – line, badania zgodne z możliwościami dziecka odbędą się podczas wizyty w PZG Dolnośląskim Centrum Medycznym.
 4. Termin wizyty uzależniony jest od możliwości fizycznego przyjęcia pacjenta w Ośrodku.
 5. Pacjenci po konsultacji on - line mają pierwszeństwo w odbyciu wizyty stanowiącej drugi etap diagnostyczny.

ETAP DRUGI:         `

Czas trwania konsultacji: 60 – 90 MINUT

REALIZACJA: PZG DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE we Wrocławiu ul. Braniborska 2/ 10.

Koszt 220 zł – płatne W DNIU WIZYTY gotówką lub kartą w kasie Ośrodka.

Spotkanie w PZG Dolnośląskim Centrum Medycznym, podczas którego zostaną wykonane badania słuchu:

 1. audiometria tonalna,
 2. audiometria mowy,
 3. tympanometria z zapisem odruchów z mięśnia strzemiączkowego,
 4. badanie nadwrażliwości słuchowej,

W przypadku przedstawienia aktualnych wyników badań audiometrii tonalnej oraz tympanometrii z zapisem odruchów z mięśnia strzemiączkowego - koszt wizyty wyniesie 150 zł.

UWAGA!  Ze względu na specyfikę diagnostyki zaburzeń przetwarzania słuchowego wyżej wymienione badania muszą maksymalnie być wykonane 7 dni przed wizytą w PZG Dolnośląskim Centrum Medycznym we Wrocławiu.

oraz badania behawioralne oceniające m.in.

 1. dynamikę słyszenia sygnału mowy w szumie,
 2. zrozumiałość mowy utrudnionej,
 3. tempo reakcji słuchowych dla funkcji podstawowych,
 4. obróbkę czasową i częstotliwościową sygnału mowy,
 5. integracje i separację międzyuszną,
 6. uwagę i pamięć słuchową.

Po przeprowadzeniu badań słuchu i badań behawioralnych pacjent otrzymuje:

 1. informację podsumowującą oba etapy diagnostyczne,
 2. dodatkowe zalecenia diagnostyczne – jeżeli jest takie wskazanie,
 3. szczegółowe zalecenia do pracy terapeutycznej.

Na wniosek pacjenta może zostać sporządzona, krótka (opisowa) opinia na temat przebiegu wizyty, rozpoznania oraz zaleceń terapeutycznych. Opinia jest dodatkowo płatna 150 zł. 

Zapisz się na Newsletter


Imię i Nazwisko
E-mail:
Wpisz kod:

Polski Związek Głuchych Dolnośląskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
NIP: 897 181 46 95
REGON: 362751540-00012
KRS: 0000579656
Nr konta: 06 1090 2398 0000 0001 3311 6842
Tel.: Centrala 71/ 355 67 19
       Gabinet Protetyki Słuchu: 514 063 341
       Rejestracja: 789 284 455  
e-mail: osrodek@osrodek-pzg.pl

Informacja o RODO

Osrodek-Pzg.pl wykonanie InteliIT.pl